Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

pannalola
Kochał ją. Tak jak się kocha po raz pierwszy i po raz ostatni. Tak jak się kocha tylko raz.
— Agata Czykierda-Grabowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabazinga22 bazinga22
pannalola
(...) czułem, jakby łzy mi ściekały po wewnętrznych ściankach gardła i piersi, jak wilgoć po ścianach jaskiń. O, niewidoczny, podskórny płacz. Oto patrzysz na kogoś, oczy ma suche, twarz nieruchomą, a on płacze. Szloch nim wstrząsa, choć nie drga mu brew.
— Edward Stachura "Cała jaskrawość", fragm.
Reposted frompoezja poezja viabazinga22 bazinga22
pannalola
5152 3c70 500
welcome to hogwarts school of witchcraft and wizardry
pannalola
5394 a884
Reposted fromfungi fungi viacoffeebitch coffeebitch
pannalola
3123 aa2e 500
Reposted fromskonam skonam viacoffeebitch coffeebitch
pannalola
5726 d601 500
Reposted fromGIFer GIFer viacoffeebitch coffeebitch
pannalola
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viacoffeebitch coffeebitch
pannalola
pannalola
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromspokodama spokodama viabazinga22 bazinga22
pannalola
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viabazinga22 bazinga22
pannalola
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
pannalola
9618 fc79
Reposted fromhimym himym vialeksandra leksandra
pannalola
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaryduch ryduch

July 23 2017

pannalola
pannalola
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viayeahlow yeahlow

July 06 2017

pannalola
Chciałabym kogoś, do kogo napiszę w nocy "przyjedź".
A on przyjedzie.
I zostanie.
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viabazinga22 bazinga22
pannalola
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viabazinga22 bazinga22
2800 1009 500

bitchycode:

lmao

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viacoffeebitch coffeebitch
pannalola
7142 6270
Reposted fromnazarena nazarena viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl