Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

pannalola
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 12 2017

pannalola
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viayeahlow yeahlow
pannalola
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayeahlow yeahlow
pannalola

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viayeahlow yeahlow
pannalola
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viayeahlow yeahlow
pannalola
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viayeahlow yeahlow
pannalola
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted fromobliviate obliviate viayeahlow yeahlow
pannalola
4034 e294 500
Reposted fromsnukraina snukraina viayeahlow yeahlow
pannalola
3870 6839
kafka.
Reposted fromrol rol viayeahlow yeahlow
pannalola
3739 9267 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayeahlow yeahlow
pannalola
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayeahlow yeahlow
pannalola
7502 200b 500
Reposted fromoll oll viayeahlow yeahlow
pannalola
6014 12e9 500
Reposted fromrol rol viayeahlow yeahlow
pannalola
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viayeahlow yeahlow
pannalola
9533 5ace
Reposted frompiehus piehus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pannalola
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted fromoutoflove outoflove viayeahlow yeahlow
pannalola
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaki ki

May 30 2015

pannalola
1883 eea1
Reposted frommiischa miischa viaminimon minimon
pannalola
pannalola
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viashandria shandria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl