Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

pannalola
6708 7861 500
Reposted frompulperybka pulperybka viacoffeebitch coffeebitch
Powiedz mi jak można czuć tak mocno coś, czego nie można dotknąć
— Bezczel (via madrosci)
pannalola
7425 c0bd
Reposted fromintotheblack intotheblack
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
4265 7991
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaryduch ryduch
pannalola
Reposted fromzielono zielono viaryduch ryduch
pannalola
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viayeahlow yeahlow
pannalola
2048 2c91 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pannalola
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
pannalola
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viayeahlow yeahlow
pannalola
pannalola
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viayeahlow yeahlow
pannalola
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viayeahlow yeahlow
pannalola
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

April 05 2017

8279 e2bf

anothershadeofgreen:

Queen Christina (1933)

“The movie Queen Christina was based on the life of a real Swedish Monarch and lesbian. Hollywood changed the story, but traces of the truth seem to linger.” - From The Celluloid Closet (1995)

Reposted fromtaranoire taranoire
pannalola
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 12 2017

pannalola
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viayeahlow yeahlow
pannalola
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayeahlow yeahlow
pannalola

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viayeahlow yeahlow
pannalola
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viayeahlow yeahlow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl