Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

pannalola
0523 d778 500
Reposted fromcvx cvx
pannalola
0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus viayeahlow yeahlow

December 08 2019

pannalola
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne viaki ki
pannalola
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viaki ki
pannalola
rooted
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaki ki
pannalola

Dałam mu cierpienie, 
chociaż tak bardzo 
chciałam dać szczęście.

A on wziął je 
delikatnie, jak się bierze 
szczęście. W dzień 
trzyma je na sercu, 
śpi z nim w nocy, 
kocha je tak jak mnie. 
Ono jest bardziej niż ja 
godne miłości, 
bardziej czyste i wierne.

Patrzę, jak je niesie, 
plecy 
zginają się coraz bardziej 
pod ciężarem, 
patrzę przez oczy zalane łzami.

Jak niesie cierpienie, 
które mu dałam, 
chociaż tak bardzo 
chciałam dać szczęście.

Anna Świrszczyńska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaki ki
pannalola
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianaiwna naiwna
pannalola
1914 6946
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaiwna naiwna
pannalola
pannalola
7753 b0a0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaiwna naiwna
pannalola
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero vianaiwna naiwna
pannalola
Reposted fromFlau Flau vianaiwna naiwna
pannalola

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viaki ki
pannalola
5764 185a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaki ki
pannalola
0834 fb10 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaki ki
pannalola
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viaki ki
pannalola
9075 d859 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
pannalola
9173 6c25 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
pannalola
9194 3756 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
pannalola
9196 e580 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl